Bản tin pháp luật

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 08/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi...

Một số vấn đề pháp lý về thuế TNCN của cá nhân chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp

06/03/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Căn cứ quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại doanh nghiệp, phần thu nhập phát sinh từ...

Một số vấn đề pháp lý khi đăng ký khoản vay nước ngoài (I)

06/03/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“ NHNN ”) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối...

Những điểm cần lưu ý trong quá trình mua, bán và chuyển nhượng nhà đất

06/03/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Hiện nay, các giao dịch liên quan đến đất đai ngày càng nhiều, kéo theo đó là các tranh chấp phát sinh từ việc mua, bán và chuyển nhượng nhà đất...

Một số vấn đề về việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

27/02/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

I. VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ngày 03/02/2016, Chính Phủ...

Thông điệp dữ liệu điện tử - nguồn chứng cứ của thời đại công nghệ 4.0

27/02/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Nhân loại toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ở đó, phương thức giao dịch điện tử qua việc truyền gửi...

Các bước tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương

27/02/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng gần đây tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng cao. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi tư vấn cho Quý...