Bản tin pháp luật

Cách tính số ngày nghỉ phép năm theo quy định pháp luật (年假天數之法律規定及計算辦法)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

勞動法第 114 條第 2 項之規定: 「 2 . 對 工作 ...

Mức đóng BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019 (2019年雇主及勞工投保之比率表)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Người sử dụng lao động 雇主 ...

Tiền lương ngừng việc (停止作業的薪資)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 2. Nếu...

Vốn đầu tư, vốn điều lệ (投資資金、章程資金之解說)

18/06/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

投资资金 依越南 2014 年投资法第 ...

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 08/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi...

Một số vấn đề pháp lý về thuế TNCN của cá nhân chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp

06/03/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Căn cứ quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại doanh nghiệp, phần thu nhập phát sinh từ...

Một số vấn đề pháp lý khi đăng ký khoản vay nước ngoài (I)

06/03/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“ NHNN ”) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối...