Bản tin pháp luật

Quy trình xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài 外國人暫住證之申請流程

04/05/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sau: 第一工作:準備之資料 Giấy phép lao động/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./工作證/投資登記證明書/企業登記證明書 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/...

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC

14/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm của doanh nghiệp như sau: ...

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 26/10/2019 chính phủ ban hành nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất . Theo đó, nghị định đã ghi nhận rõ...

Cách tính số ngày nghỉ phép năm theo quy định pháp luật (年假天數之法律規定及計算辦法)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

勞動法第 114 條第 2 項之規定: 「 2 . 對 工作 ...

Mức đóng BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019 (2019年雇主及勞工投保之比率表)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Người sử dụng lao động 雇主 ...

Tiền lương ngừng việc (停止作業的薪資)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 2. Nếu...

Vốn đầu tư, vốn điều lệ (投資資金、章程資金之解說)

18/06/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

投资资金 依越南 2014 年投资法第 ...

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

22/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 25/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch...