Bản tin pháp luật

Một số rủi ro và biện pháp phòng ngừa khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp Trung Quốc

17/12/2018 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Hoạt động kinh doanh luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với doanh nghiệp, rủi ro của bên này là lợi ích của bên kia, do đó mỗi bên luôn muốn sử dụng mọi biện pháp để tối...

Mức lương tối thiểu vùng chính thức năm 2019

17/12/2018 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP , từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (DN) được quy định như sau: - Mức 4.180.000 đồng/tháng, đối với DN trên địa bàn thuộc vùng...

Trách nhiệm pháp lý khi NSDLĐ chấm dứt hợp đồng trái luật

10/12/2018 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Khi người sử dụng lao động kết thúc hợp đồng lao động khi mà không có một trong các căn cứ luật định (tại Điều 38, 39 Bộ luật lao động 2012) hoặc không tuân thủ quy định về thời hạn...

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

23/02/2017 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Số hiệu văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Nội dung 166/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 24/12/2016 Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đăng ký tham...