Lịch sử hình thành và phát triển

 
 
Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới (Newsun) thành lập ngày 22 tháng 3 năm 2006 theo Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư số 03010013 do Sở Tư pháp Hà Nội cấp.
 
Trong hơn mười năm qua, Văn phòng chúng tôi với phương châm “Chuyên nghiệp – Chuyên sâu - Chuyên tâm” luôn nỗ lực vươn lên cả về kỹ năng và đạo đức hành nghề Luật sư, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, thúc đẩy sự thành công vững chắc cho Khách hàng.
 
Thành công của chúng tôi có được ngày nay bắt nguồn từ sự tự vận động để không ngừng phát triển. Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành nghề của các thành viên, điều này là cầu nối để chúng tôi xây dựng các nhóm làm việc gắn kết và chuyên nghiệp. Nhờ đó, các thành viên của Newsun có thể đồng thời khai thác kỹ năng của các luật sư, chuyên viên, biên tập viên và phiên dịch viên để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động chuyên môn pháp lý. Ngoài ra, Newsun luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ sâu rộng với báo giới và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm hỗ trợ tốt nhất đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đó là nền tảng cơ bản cho phép Newsun có thể phản ứng nhanh nhạy và tham gia một cách hiệu quả vào các giao dịch phức tạp và đầy thách thức mà không làm lỡ cơ hội hợp tác, kinh doanh của Khách hàng.
 
Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới