Tất cả tin tức

Kinh doanh và pháp luật: Một số rủi ro trong thanh toán LC

13/08/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài/國外勞工工作證之申請流程

04/05/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau: 第一工作:準備下列之資料: 1. Giấy khám sức khỏe (không quá 12 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ) 體檢證明(自取得體檢證明之日起至提送申請文件時不超過12個月) 2. Lý lịch tư pháp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN VỀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

01/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN VỀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI Luật sư Bùi Văn Thành Trường Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới Sau thế chiến thứ hai, nền kinh tế Đài...

Quy định pháp luật Việt Nam về ngôn ngữ trong hợp đồng, ngôn ngữ trong văn bản giao dịch với cơ quan thuế Việt Nam, ngôn ngữ trong tố tụng dân sự và trong tố tụng trọng tài thương mại. 越南法律的規定對合同中使用之語言,與越南稅務單位關係之稅務文件中使用的語言,及在民事訴訟使用之語言,商貿仲裁訴訟中使用之語言

13/03/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Quy định pháp luật Việt Nam về ngôn ngữ trong hợp đồng: 越南法律對合同中用之語言的規定: Bộ Luật dân sự 2015 không có quy định về việc sử dụng ngôn ngữ trong hợp đồng, có thể hiểu là các bên ký kết có thể tự...

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh/不動產投入經營之條件

21/02/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

2014年不動產經營法對不動產投入經營之條件,應查照該法第九條規定辦理,詳如下: Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh 第九條:不動產投入經營之條件 1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. 房屋、建設工程投入經營者應具備下列條件: a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây...

Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

20/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 15/11/2019, chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. On November 15, 2019, Decree No. 90/2019/ND-CP issued by the Government, replacing...

Điều kiện đối với cá nhân khi thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

08/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Điểm nổi bật của Nghị định lần...

Vài nét về xây dựng văn hóa liêm chính doanh nghiệp

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

VHDN: Văn hóa doanh nghiệp là giá trị tài sản tinh thần, thương hiệu, bản sắc được doanh nghiệp xây dựng, gìn giữ và phát huy trong hoạt động kinh doanh và quản trị các nguồn lực của mình, qua đó nâng cao...