Tất cả tin tức

Vài nét về xây dựng văn hóa liêm chính doanh nghiệp

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

VHDN: Văn hóa doanh nghiệp là giá trị tài sản tinh thần, thương hiệu, bản sắc được doanh nghiệp xây dựng, gìn giữ và phát huy trong hoạt động kinh doanh và quản trị các...

Công ty CP Sản xuất XNK NHP từng bị tố bất tín bao nhiêu lần?

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Cách đây khoảng hơn 1 năm, cộng đồng doanh nghiệp và giới doanh nhân đã “dậy sóng” khi người quản lý của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã bị tố “chây ỳ” trả nợ. ...

Người quản lý của Công ty CP Sản xuất XNK NHP bị khách hàng coi là “bất tín”

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Nhận hơn một triệu USĐ tiền ứng trước của đối tác nước ngoài để sản xuất theo hợp đồng, nhưng Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP chỉ sản xuất và chuyển số lượng hàng hóa trị...

Cách tính số ngày nghỉ phép năm theo quy định pháp luật (年假天數之法律規定及計算辦法)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

勞動法第 114 條第 2 項之規定: 「 2 . 對 工作 ...

Mức đóng BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019 (2019年雇主及勞工投保之比率表)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Người sử dụng lao động 雇主 ...

Tiền lương ngừng việc (停止作業的薪資)

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 2. Nếu...

Vốn đầu tư, vốn điều lệ (投資資金、章程資金之解說)

18/06/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

投资资金 依越南 2014 年投资法第 ...

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất của Nhà nước/ 向國家租地之租賃組織的權利與義務

14/05/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

新太陽律師事務所裴文誠律師 地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街 35/37 巷 10 号 Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877...