Tất cả tin tức

Kinh doanh và pháp luật: Tranh chấp về HĐ bảo hiểm trong quá trình vận chuyển hàng hóa

19/07/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-ve-hd-bao-hiem-trong-qua-trinh-van-chuyen-hang-hoa-510902.htm

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

14/06/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 (LTTTM). Do đề cao quyền tự thỏa...

Một số lưu ý về hiệu lực thỏa thuận trọng tài theo luật trọng tài Trung Quốc

14/06/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Để tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Quốc, trước hết phải có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực. Theo đó, cần lưu ý đến các quy định tại Luật trọng tài Trung Quốc...

Một số ý kiến về việc đăng ký thành lập công ty tại đặc khu hành chính Hồng Kông

09/03/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Việc này nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung...

Một số vấn đề pháp lý về Công ty Offshore trong đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

09/03/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Theo Cục đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đối tác lũy kế các dự án còn hiệu lực đến cuối năm 2020, trong đó con số...

Một số quy định pháp luật về ngôn ngữ hợp đồng

22/02/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bài viết này dẫn chiếu một số quy định pháp luật Việt Nam về ngôn ngữ hợp đồng nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng đúng...

Xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong mua bán hàng hóa quốc tế

12/12/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-xac-dinh-nguon-goc-xuat-xu-hang-hoa-trong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-475990.htm

Kinh doanh và pháp luật: Kinh nghiệm từ những tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa Quốc tế

30/10/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Xem chi tiết nội dung: https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-kinh-nghiem-tu-nhung-tranh-chap-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-quoc-te-465463.htm