Tất cả tin tức

Chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán

10/01/2023 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-chuyen-giao-quyen-so-huu-trong-hop-dong-mua-ban-598312.htm

Tái khởi động đầu tư kinh doanh trong và sau đại dịch Covid 19 – Một số lưu ý pháp lý cho doanh nghiệp

21/01/2022 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Đại dịch nào rồi cũng qua đi. Môi trường và cơ hội kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn, rộng lớn hơn. Nhằm góp phần nhỏ bé cùng doanh nghiệp chuẩn bị tâm, thế và lực trong tái khởi động...

Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại của bên bị vi phạm hoạt đồng

05/10/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-nghia-vu-han-che-thiet-hai-cua-ben-bi-vi-pham-hop-dong-523781.htm

THÔNG BÁO VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

02/10/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Chào mừng 76 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2021), Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới tiến hành tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp thành phố...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 08/2021

13/08/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên Mẫu hộ chiếu, giấy thông hành mới áp dụng từ 14/8/2021

Một số lưu ý trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức công tư do nhà đầu tư tư nhân đề xuất

13/08/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Dưới đây là một số lưu ý cho doanh nghiệp trong quy định của Luật đầu tư PPP về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP do nhà đầu tư tư nhân đề xuất. Luật đầu tư theo...

Kinh doanh và pháp luật: Tranh chấp về HĐ bảo hiểm trong quá trình vận chuyển hàng hóa

19/07/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-ve-hd-bao-hiem-trong-qua-trinh-van-chuyen-hang-hoa-510902.htm

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

14/06/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 (LTTTM). Do đề cao quyền tự thỏa thuận, tự...