Tất cả tin tức

Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

20/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 15/11/2019, chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. On...

Điều kiện đối với cá nhân khi thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

08/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh...

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 26/10/2019 chính phủ ban hành nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất . Theo đó, nghị định đã ghi nhận rõ...

Thông báo về việc nghỉ tết âm lịch năm 2020

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông báo số 4544/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

Nhà nước đang khuyến khích thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam

25/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Theo Quyết định 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân ( DN ) đến năm...

Vài nét về xây dựng văn hóa liêm chính doanh nghiệp

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

VHDN: Văn hóa doanh nghiệp là giá trị tài sản tinh thần, thương hiệu, bản sắc được doanh nghiệp xây dựng, gìn giữ và phát huy trong hoạt động kinh doanh và quản trị các...

Công ty CP Sản xuất XNK NHP từng bị tố bất tín bao nhiêu lần?

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Cách đây khoảng hơn 1 năm, cộng đồng doanh nghiệp và giới doanh nhân đã “dậy sóng” khi người quản lý của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã bị tố “chây ỳ” trả nợ. ...

Người quản lý của Công ty CP Sản xuất XNK NHP bị khách hàng coi là “bất tín”

30/07/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Nhận hơn một triệu USĐ tiền ứng trước của đối tác nước ngoài để sản xuất theo hợp đồng, nhưng Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP chỉ sản xuất và chuyển số lượng hàng hóa trị...