Tất cả tin tức

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN VỀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

01/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Sau thế chiến thứ hai, nền kinh tế Đài Loan đã hóa rồng chỉ trong vòng mấy chục năm. Năm 1950 thu nhập bình quân đầu người của Đài Loan là 50 USD, nhưng hiện nay GDP tính theo...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN VỀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

01/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN VỀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI Luật sư Bùi Văn Thành Trường Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới ...

Ngày lập hóa đơn

25/03/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, về việc Lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với xây dựng lắp...

Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

18/03/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 3-3, Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 897/TCT-QLN về Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp...

Một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

16/03/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Điểm tin pháp luật Một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ...

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh/不動產投入經營之條件

21/02/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

2014 年不動產經營法對不動產投入經營之條件,應查照該法第九條規定辦理,詳如下: Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - 恭賀2020新年快樂

17/01/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 恭賀 2020 新年快樂 ...