Tin tức mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

20/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 15/11/2019, chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. On November 15, 2019, Decree No. 90/2019/ND-CP issued by the Government, replacing...

Điều kiện đối với cá nhân khi thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

08/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Điểm nổi bật của Nghị định lần...

Thông báo về việc nghỉ tết âm lịch năm 2020

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông báo số 4544/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự...

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất của Nhà nước/ 向國家租地之租賃組織的權利與義務

14/05/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

新太陽律師事務所裴文誠律師 地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/37巷10号 Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877;Email: vn.newsun@gmail.com 微信ID及LineID: newsunlaw Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 第174條:組織取得國家交予土地,有收取土地使用費,一次付清全部租期之土地租金之權利與義務 1. Tổ...

Vấn đề quản trị trong 80.000 công ty cổ phần có mô hình công ty gia đình tại Việt Nam

10/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Công văn số 2739/VPCP-ĐMDN ngày 05/4/2019 của Văn phòng chính phủ trích dẫn nguồn tin từ Báo đấu thầu ngày 26/3/2019 cho biết, theo khảo sát có tới 80.000 công ty cổ phần là công ty gia đình (bố, mẹ,...

MỨC ĐÓNG VÀ TỶ LỆ TRÍCH NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

24/12/2018 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Mức đóng: 投保標準 Thời điểm đóng 投保期限 Người sử dụng lao động 雇主 Người lao động NN 外籍勞工 Quỹ ốm đau và thai sản 病痛与孕育金 Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN 工傷与职业病金 Quỹ hưu trí và tử tuất 退休及往生金 Quỹ hưu trí và tử tuất 退休及往生金 Từ ngày 01/12/2018 自2018年12月01日 3% 0,5% 0 0 Từ ngày 01/01/2022 自2022年01月01日 3% 0,5% 14% 8%   Tỷ lệ trích nộp: 投保比率 Thời điểm đóng 投保期限 Người sử...