Tin tức mới nhất

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất của Nhà nước/ 向國家租地之租賃組織的權利與義務

14/05/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

新太陽律師事務所裴文誠律師 地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街 35/37 巷 10 号 Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877...

Vấn đề quản trị trong 80.000 công ty cổ phần có mô hình công ty gia đình tại Việt Nam

10/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Công văn số 2739/VPCP-ĐMDN ngày 05/4/2019 của Văn phòng chính phủ trích dẫn nguồn tin từ Báo đấu thầu ngày 26/3/2019 cho biết, theo khảo sát có tới 80.000 công ty cổ phần...