Tin tức mới nhất

Điều kiện đối với cá nhân khi thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm

08/11/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh...

Thông báo về việc nghỉ tết âm lịch năm 2020

29/10/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông báo số 4544/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất của Nhà nước/ 向國家租地之租賃組織的權利與義務

14/05/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

新太陽律師事務所裴文誠律師 地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街 35/37 巷 10 号 Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877...

Vấn đề quản trị trong 80.000 công ty cổ phần có mô hình công ty gia đình tại Việt Nam

10/04/2019 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Công văn số 2739/VPCP-ĐMDN ngày 05/4/2019 của Văn phòng chính phủ trích dẫn nguồn tin từ Báo đấu thầu ngày 26/3/2019 cho biết, theo khảo sát có tới 80.000 công ty cổ phần...