Tin tức mới nhất

Vấn đề quản trị trong 80.000 công ty cổ phần có mô hình công ty gia đình tại Việt Nam

Công văn số 2739/VPCP-ĐMDN ngày 05/4/2019 của Văn phòng chính phủ trích dẫn nguồn tin từ Báo đấu thầu ngày 26/3/2019 cho biết, theo khảo sát có tới 80.000 công ty cổ phần là công ty gia đình (bố, mẹ, con sở hữu cổ phần) và nhiều công ty cổ phần không biết hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông là gì. Có trên 90% doanh nghiệp chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp. Nếu công ty gia đình chưa thành lập hội đồng quản trị thì gần như không bị phạt. Quản trị kinh doanh ở Việt Nam xếp vị trí 81/100 nền kinh tế được đánh giá. Trong Luật Doanh nghiệp năm 2000, 2005, 2014, phần quản trị doanh nghiệp gần như không được thực thi nhiều.

Là thành viên, là cổ đông, hoặc là người quản lý doanh nghiệp, bạn đã nhận diện được các các vấn đề và rủi ro pháp luật trong quản trị doanh nghiệp của mình chưa?

Là luật sư tư vấn doanh nghiệp, không gian và cơ hội của bạn thế nào khi tiếp nhận những thông tin nêu trên?

Luật sư Bùi Văn Thành

Văn phòng luật sư Mặt Trờ Mới

10.04.2018