Bản tin pháp luật

Một số lưu ý trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức công tư do nhà đầu tư tư nhân đề xuất

13/08/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Dưới đây là một số lưu ý cho doanh nghiệp trong quy định của Luật đầu tư PPP về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP do nhà đầu tư...

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

14/06/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 (LTTTM). Do đề cao quyền tự thỏa...

Một số lưu ý về hiệu lực thỏa thuận trọng tài theo luật trọng tài Trung Quốc

14/06/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Để tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Quốc, trước hết phải có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực. Theo đó, cần lưu ý đến các quy định tại Luật trọng tài Trung Quốc...

Một số ý kiến về việc đăng ký thành lập công ty tại đặc khu hành chính Hồng Kông

09/03/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Việc này nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung...

Một số vấn đề pháp lý về Công ty Offshore trong đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

09/03/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Theo Cục đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đối tác lũy kế các dự án còn hiệu lực đến cuối năm 2020, trong đó con số...

Một số quy định pháp luật về ngôn ngữ hợp đồng

22/02/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bài viết này dẫn chiếu một số quy định pháp luật Việt Nam về ngôn ngữ hợp đồng nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng đúng...

Quy trình xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài 外國人暫住證之申請流程

04/05/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sau: 第一工作:準備之資料 Giấy phép lao động/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./工作證/投資登記證明書/企業登記證明書 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/...

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC

14/04/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm của doanh nghiệp như sau: ...