Bản tin pháp luật

Quy trình xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài 外國人暫住證之申請流程

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu sau:

第一工作:準備之資料

 1. Giấy phép lao động/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./工作證/投資登記證明書/企業登記證明書
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/ thông báo đã đăng tải mẫu con dấu của Công ty tuyển dụng lao động nước ngoài./公章樣式證明書/公章在國家企業網站公告之公告書
 3. Hộ chiếu bản gốc (còn thời hạn sử dụng) visa có ký hiệu LĐ, DN

護照正本(生效期),簽證為LD、DN之種類(商務簽證)

 1. Xác nhận/khai báo tạm trú tại công an phường, xã nơi người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam./外國人在越南居留處之公安暫住之確認/登記資料
 2. Khai báo y tế trực tiếp (bản chụp) (nếu có áp dụng trong thời kỳ dịch Covid 19)

醫療申報(使用於Covid 19疫情時間)

 1. Ảnh 3x4 nền xanh (3 ảnh)./照片尺寸3*4共03張

Bước 2: Nộp hồ sơ tại tại Cục xuất nhập cảnh – Bộ công an

第二工作:向出入境 – 公安部送件

 • Hồ sơ gồm: 
 • 文件包含:
 1. Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

在出入境管理機關按第NA16號表格 辦理公章及簽字登記手續

 1. Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

外國人暫住證申請公文及工作證發給之申請書,依第NA6號表格辦理

 1. Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

外國人工作證之申請表格,按第NA8號表格辦理

 1. Hộ chiếu bản gốc (còn thời hạn sử dụng) visa có ký hiệu LĐ, DN

護照原件(生效期),簽證為LD、DN之種類(商務簽證)

 1. Giấy phép lao động/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./工作證/投資登記證明書/企業登記證明書
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/ thông báo đã đăng tải mẫu con dấu của Công ty tuyển dụng lao động nước ngoài./公章樣式證明書/公章在國家企業網站公告之公告書
 3. Xác nhận/khai báo tạm trú tại công an phường, xã nơi người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam./外國人在越南居留處之公安暫住之確認/登記資料
 4. Ảnh 3x4 nền xanh (3 ảnh)/照片尺寸3*4共03張
 5.  Khai báo y tế trực tiếp (bản chụp) (áp dụng trong thời kỳ dịch Covid 19)

醫療申報(適用於Covid 19疫情時間)

 • Thời hạn thực hiện: 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 • 執行之時間:自提送合格送件之日7個工作天。
 • Kết quả: Thẻ tạm trú /結果:取得暫住證

 

Chi tiết liên hệ: Luật sư Bùi Văn Thành

詳請聯絡:新太陽律師事務所裴文誠律師

地址:越南河内市黄梅郡相梅坊阮安宁街35/37巷10号

Tel: 84-24-38642041; Handphone: 84-91352 8877

Email: vn.newsun@gmail.com; 微信ID及LineID: newsunlaw