Tin tức mới nhất

Chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán

10/01/2023 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-chuyen-giao-quyen-so-huu-trong-hop-dong-mua-ban-598312.htm

Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại của bên bị vi phạm hoạt đồng

05/10/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-nghia-vu-han-che-thiet-hai-cua-ben-bi-vi-pham-hop-dong-523781.htm

Kinh doanh và pháp luật: Tranh chấp về HĐ bảo hiểm trong quá trình vận chuyển hàng hóa

19/07/2021 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-ve-hd-bao-hiem-trong-qua-trinh-van-chuyen-hang-hoa-510902.htm

Xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong mua bán hàng hóa quốc tế

12/12/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-xac-dinh-nguon-goc-xuat-xu-hang-hoa-trong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-475990.htm

Kinh doanh và pháp luật: Kinh nghiệm từ những tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa Quốc tế

30/10/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Xem chi tiết nội dung: https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-kinh-nghiem-tu-nhung-tranh-chap-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-quoc-te-465463.htm

Doanh nghiệp cần hiểu biết để phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại

19/09/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

DNHN - Ngày 01/08/2020, EVFTA chính thức có hiệu lực thực thi. Đây là hướng đi "sáng" cho các doanh nghiệp trong nỗ lực chuyển đổi để có thể thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng nhưng khó tính như...

Kinh doanh và pháp luật: Một số rủi ro trong thanh toán LC

13/08/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm

Không nên quá lo ngại về việc các DN nước ngoài thông qua các thương vụ M&A để chiếm lĩnh thị trường

08/07/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Đó là khẳng định của Luật sư Bùi Văn Thành - Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Trưởng văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới khi trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp &...