Tất cả tin tức

Kinh doanh và pháp luật: Một số rủi ro trong thanh toán LC

13/08/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh/不動產投入經營之條件

21/02/2020 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

2014年不動產經營法對不動產投入經營之條件,應查照該法第九條規定辦理,詳如下: Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh 第九條:不動產投入經營之條件 1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. 房屋、建設工程投入經營者應具備下列條件: a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây...