Tin tức

Người nước ngoài mua nhà chung cư ở Việt Nam

23/02/2017 | Đăng bởi: NewSun Law Firm

Quý khách hàng là người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, quý khách hàng có những thắc mắc liên quan đến đối tượng, điều...