Đại diện theo ủy quyền

Theo quy định của pháp Luật hiện hành, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Văn phòng Luật sư và Luật sư để họ thay mặt doanh nghiệp giải quyết một hoặc một số vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và địa phương, các đối tác kinh doanh… Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, chí phí, nhân sự và luôn đạt được hiệu quả cao nhờ tính chuyên nghiệp của Văn phòng Luật sư hoặc Luật sư được ủy quyền. Do đó, NEWSUN LAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ đại diện cho khách hàng theo ủy quyền để giải quyết một hoặc một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có yêu cầu.

Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới